TOP PARTNERS HISTORIE

Vikarbureau | Toppartners | Slagelse

Til at begynde med hed vi Top Pleje, men virksomheden har siden skiftet navn til Top Partners. I dag er Top Pleje, Top Pædagog og Top Fritvalg de tre underafdelinger, der udgør Top Partners.

Virksomheden blev etableret d. 1. juli 2000 af sygeplejerske Pia Larsen, som idag er adm. direktør.

 

Udganspunktet var at skabe en virksomhed, der højner niveauet blandt vikarbureauer ved altid at tilbyde fagligt kvalificerede medarbejdere til branchen. Det ligger i virksomhedens dna, at vi ønsker at gøre tingene ordentligt – både over for vores kunder og vores medarbejdere.


 

Til at begynde med tilbød vi vikarer til sundhedssektoren. I 2001 besluttede vi at åbne en rengøringsafdeling, hvor vi er godkendt til at udføre praktisk bistand, hjemmehjælp og rengøring til pensionister.


I 2007 blev vi udpeget til Ejerleder Succes. 

 

I 2012 udvidede vi vores forretningsområde til at indbefatte handel med hjælpemidler og medicinsk udstyr. Vi etablerede virksomheden CarePartner til formålet, og i dag fungerer den som en selvstændig enhed ved siden af Top Partners. 

 

 

 

Udviklingen i vores virksomhed er ikke kommet af sig selv. Den er drevet af en stærk iværksætterånd, dygtige og engagerede medarbejdere og en stor gruppe af vikarer, som leverer en god ydelse, hver gang de kommer hos vores kunder. Der er fokus på god service i alle led, og det har båret udviklingen.