Er du pensionist, bruger af hjemmeplejen, eller har du blot brug for lidt hjælp til det praktiske, så er TOP FRITVALG – et trygt valg!

TopPartners 2.jpg

TILLID, TRYGHED, FLEKSIBILITET OG KVALITET!

Top Fritvalg er en del af Fritvalgsordningen, under Servicelovens § 83. 

 

Vi har siden 2003 leveret løsninger til praktisk hjælp til private kunder i kommunerne - altid med udgangspunkt i tillid, tryghed, fleksibilitet og kvalitet.

 

Det er gratis at skiftet fra kommunen til Top Fritvalg, og vi er et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

 

Vi har fokus på den enkelte borger. Vi ønsker at sikre bedst mulig behandling af vores kunder - både i forhold til respektfuld og omsorgsfuld kontakt i det daglige.

Fritvalgsordningen
Vikarbureau | Toppartners | Slagelse

Siden Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. januar 2003 har Top Fritvalg leveret serviceydelser inden for hjemmepleje og rengøring til borgere i flere kommuner.

Ordningen betyder, at pensionister eller brugere af hjemmeplejen frit kan vælge, om de vil have ydelserne leveret af kommunen eller af private firmaer.

Ordningen er for borgere, der er bevilget hjælp til praktiske opgaver i kommunen. 

Dækningsområde og ydelser
TopPartners 11.jpg
​Top Fritvalg er godkendt som privat leverandør i :
 • Slagelse
 • Sorø
 • Kalundborg
 • Næstved
 
og vi tilbyder at servicere borgerne inden for praktisk hjælp, dvs. rengøring, skift af sengetøj og tøjvask.
Høj service og kvalitet
TopPartners 1.jpg
 • Vi har stabile og kvalificerede medarbejdere med anmærkningsfrie straffe- og børneattester.

 • Vores medarbejdere tilbydes løbende kurser i arbejdsmiljø og ergonomi.

 • Top Fritvalg beskæftiger 20 medarbejdere fordelt i kommunerne.

 • Vores medarbejdere bærer tydelig billedidentifikation.

 • Vi tilbyder en fast medarbejder, som vil være gennemgående i hjemmet, kun afbrudt af afløser ved ferie og sygdom.

 • Vi laver altid et ”førstegangsbesøg”, hvor en af vores medarbejdere kommer ud i hjemmet og i samarbejde med dig, planlægger hvornår rengøringen skal udføres, hvilken ugedag, tidspunkt mv.

Her ses en af vores medarbejdere, Merethe, hos Karen fra Sorø.

 

Hør hvad Karen har at sige om Top Fritvalg:

Top Fritvalg tilbyder desuden rengøringsservice inden for følgende områder
 • Tilkøb af ekstra rengøringstid til borgere, der er bevilget praktisk hjælp efter § 83

 • Private, som har brug for lidt hjælp til f.eks. rengøring og tøjvask

 • Lettere erhvervsrengøring

 • Specialrengøring i samarbejde med kommunernes handicap- og psykiatri-område, børne- og ungeområdet samt opgaver på tværs af disse områder.

Ønsker du at vide mere om, hvad Top Fritvalg kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os på 58 50 07 81.