Vikarer til private og offentlige pædagogiske og psykiatriske arbejdspladser

 

Faglighed, tillid og ordentlighed danner grundlaget for Top Pædagog i samarbejde med kunder og vikarer og i tilgangen til det enkelte menneske.

Inger.png

Vores vikarer dækker:

  • Støtteordninger

  • Bofællesskaber for udviklingshæmmede

  • Psykiatrien og socialpsykiatrien

  • Døgninstitutioner for børn og unge

  • Dagtilbud inden for specialområdet

  • Rehabiliteringscentre

  • Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner

  • SFO og klub

Top Pædagog bruger udelukkende uddannede pædagoger, der naturligvis har anmærkningsfrie børne- og straffeattester. Vores pædagoger er kendetegnet ved at være fagligt dygtige, ansvarsfulde, stabile og fleksible med mange forskelligartede kompetencer.

Vi bestræber os altid på at matche kundens behov med et team af vikarer, der sikrer en kontinuitet på arbejdspladsen.