Vores ydelser og hvor vi dækker

Top Partners leverer velkvalificerede vikarer til sundhedsområdet, hjemmehjælp, rengøring og på det pædagogiske område. Vi besidder en stor viden omkring disse områder, som vi bruger til hele tiden at holde os opdateret, fornye os og dygtiggøre os. Derfor kan vi til alle tider levere de bedste vikarer med de helt rigtige kompetencer til at yde et godt stykke arbejde på din arbejdsplads. 

TOP - PLEJE

e0533e_579ca9df81b8474fa8dea6858c2e118f.jpg

Top Pleje har stor erfaring med at levere vikarer på det sundhedsfaglige felt - både offentligt og privat.

 

Vi dækker vagter over hele Sjælland:

 • På sygehuse

 • I Plejecentre

 • I hjemmeplejen

 • I bofællesskaber for mennesker med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne

 • I psykiatrien

TOP - PÆDAGOG
Henriette 10.png

Vi sender naturligvis en uddannet pædagog, når du mangler en vikar. 

 

Vores kunder tæller bl.a.:

 • Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner

 • SFO og fritidshjem

 • Støtteordninger

 • Bofællesskaber for udviklingshæmmede

 • Psykiatrien

 • Døgninstitutioner for børn og unge

 • Dagtilbud inden for specialområdet

TOP - FRITVALG
TopPartners 6.jpg

Under Fritvalgsordningen, § 83 i Serviceloven, tilbyder vi at servicere borgerne inden for praktisk hjælp, dvs. rengøring, skift af sengetøj og tøjvask.

Vi tilbyder brugerbetalt rengøring i flg. kommuner:

 • Slagelse

 • Sorø

 • Kalundborg

Top Fritvalg tilbyder desuden rengøringsservice inden for følgende områder:

 • Tilkøb af ekstra rengøringstid til borgere, der er bevilget praktisk hjælp efter § 83

 • Private, som har brug for lidt hjælp til f.eks. rengøring og tøjvask

 • Lettere erhvervsrengøring

 • Specialrengøring i samarbejde med kommunernes handicap- og psykiatriområde, børne- og ungeområdet samt opgaver på tværs af disse.